header banner
Default

Depositogarantie: Hoeveel geld is beschermd?


Uw geld is automatisch beschermd van 1 cent tot € 100.000. De bescherming geldt per persoon, per bank. Bij de aankoop of verkoop van een eigen woning is er een aanvullende tijdelijke bescherming.

Wat is depositogarantie?

VIDEO: Depositogarantie. Beschermt je geld op de bank.
DeNederlandscheBank

Depositogarantie is de garantie dat u het geld op uw rekening(en) tot € 100.000 terugkrijgt, ook als uw bank failliet gaat. Deze bescherming geldt niet voor beleggingsproducten (zoals aandelen en obligaties), verzekeringen en virtuele valuta zoals bitcoins. De bescherming varieert bij de onderstaande gevallen.

Gezamenlijke rekeningen

VIDEO: Depositogarantie. Beschermt je geld op de bank.
DeNederlandscheBank

Ook voor gezamenlijke rekeningen, bijvoorbeeld een en/of rekening, is het zo dat de bescherming van 1 cent tot € 100.000 geldt per persoon. Heeft u samen met uw partner een en/of-rekening? Dan heeft u dus samen tot € 200.000 aan bescherming.

Een bank, meerdere merknamen

VIDEO: Sparen over de grens? Hier moet je op letten • Z zoekt uit
RTL Z

Veel banken zijn actief onder één naam. Maar er zijn ook banken met meerdere merknamen. Het maximale bedrag van € 100.000 geldt per persoon, per bank. Het geld op al uw rekeningen bij de verschillende merknamen van een bank wordt bij elkaar opgeteld. Over dit totaalbedrag bent u tot € 100.000 per persoon beschermd. Om dit te kunnen controleren, heeft uw bank altijd een overzicht beschikbaar van de verschillende merknamen die gehanteerd worden.

Rekenvoorbeelden

VIDEO: Waarom ik overstap van ING naar Bunq voor mijn noodfonds
LangzaamRijker

Met een aantal voorbeelden verduidelijken we tot welk bedrag u beschermd bent.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Deposito’s bij de aankoop en verkoop van een huis

VIDEO: How to Safely Store Deposits If You Have More Than $250,000
Bloomberg Quicktake

Er is een aanvullende garantie voor deposito’s die tijdelijk worden aangehouden bij de aankoop en verkoop van een huis. Dat is maximaal € 500.000 tot drie maanden na de storting van het tijdelijk hoge deposito. Dit komt bovenop de reguliere bescherming van € 100.000.

Ontdek gerelateerde artikelen

VIDEO: 5 TIPS voor als je wil BEGINNEN met AANDELEN!
WTFinance

Interessante artikelen

VIDEO: Wat is het depositogarantiestelsel?
Saxo Bank Nederland

Sources


Article information

Author: Ashley Marshall

Last Updated: 1704226922

Views: 694

Rating: 3.8 / 5 (102 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ashley Marshall

Birthday: 2015-05-26

Address: USNV Kaufman, FPO AA 15441

Phone: +4777912235514101

Job: Interior Designer

Hobby: Beekeeping, Embroidery, Role-Playing Games, Horseback Riding, Running, Hiking, Bird Watching

Introduction: My name is Ashley Marshall, I am a ingenious, striking, welcoming, multicolored, accomplished, Gifted, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.