header banner
Default

Gov Uzantısı Nedir? Gov Açılımı Kimler İçin Kullanılabilir?


Table of Contents

  Gov, açılımı Government olan bir kısaltmadır ve kelimenin Türkçesi de Devlet anlamına gelmektedir. Gov devlet dairelerine ait olan internet sitelerinde kullanılmaktadır.

  Gov Ne Demek, Açılımı Nedir?

  Gov açılımı Government olan bir kelimedir ve Government kelimesinin de Türkçe anlamı Devlet demektedir. Bir internet sitesi uzantısı olan gov birçok kişi tarafından merak edilmektedir. ABD merkezli bir uzantı olan gov yalnızca Federal Hükümet'e ait olan sitelerinin sonunda olur ve bu da o sitelerin hükümete bağlı olduğu gösterir. İnternet sitesi uzantısının gov olması için devlet kurumlarından birine ait bir kuruluşa ait olması gerekmektedir.

  Kişiler ya da kurumlar hiçbir şekilde gov uzantısına sahip olamaz. Bu uzantı sadece kurumsal başvurulara açıktır ve incelemelerden sonra devlet kurumlarının başvuruları kabul edilerek uzantı verilir. Gov uzantısı 1985 yılında ABD hükümetindeki federal devlet kurumları tarafından kullanılmaya başlamıştır. Hükümete ait olan internet sitelerinde günümüzde de hala gov kullanılmaya devam etmektedir.

  Gov Uzantısı Kimler Kullanabilir?

  Gov uzantısı ilk kez 1985 senesinde ABD'de federal devlet kurumları için kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de gov uzantısını devlete bağlı kurumlar kullanmaya devam etmektedir. Bu uzantı için başvurular yapılmakta ve bu şekilde kurumlara tanımlanmaktadır. Gov uzantısını normal kuruluşların ya da kişilerin kullanması mümkün değildir. Gov Government kelimesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır ve kelimenin Türkçe anlamı da Devlet olarak kullanılır. Gov uzantısını yalnızca Devlete bağlı kurumların kullanabilme izni bulunmaktadır.

  Sources


  Article information

  Author: Daniel Parker

  Last Updated: 1703389561

  Views: 690

  Rating: 3.8 / 5 (45 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Daniel Parker

  Birthday: 1910-04-25

  Address: 63019 Collins Fort, Hardyton, GA 59694

  Phone: +3693495573455634

  Job: Article Writer

  Hobby: Running, Traveling, Card Collecting, Sailing, Hiking, Juggling, Tennis

  Introduction: My name is Daniel Parker, I am a honest, multicolored, unswerving, valuable, important, striking, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.