header banner
Default

MAX Meldpunt: Wat weten sociale media allemaal over uw gegevens en hoe kunnen ze ze gebruiken?


Sociale media worden veel gebruikt. Waarschijnlijk heeft u zelf ook wel een account voor Facebook, Twitter, of LinkedIn. Maar wat voor gegevens verzamelen deze sociale media allemaal? En wat kunnen en mogen ze doen met uw persoonsgegevens?

Informatie delen

VIDEO: Gekort met AOW, want ik zie mijn ex te vaak | MAX Meldpunt
MAX Meldpunt

Gebruikt u sociale media, dan moet u eerst een account aanmaken. Hierbij moet u echter wel eerst wat gegevens invullen. Denk aan een email-adres, misschien uw telefoonnummer, naam en eventueel achternaam. Maar als u eenmaal een account heeft aangemaakt, deelt u wellicht ook zelf nog een aantal dingen op sociale media. Bijvoorbeeld uw interesses, hobby’s, problemen of wie uw vrienden en familie zijn. Ook welke berichten u wel en niet leuk vindt en waar u onder reageert is informatie. En dat slaan de databases allemaal op.

Gegevens terughalen

VIDEO: Wat doen kinderen en jongeren op sociale media?
Veilig Online

Maar hoe komt u erachter wat er allemaal over u te vinden is en wat er wordt bewaard? Dat kunt u simpelweg aanvragen doordat u inzagerecht heeft. Dit is mogelijk door de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is sinds 2018 van kracht en beschermt uw persoonsgegevens. De wet biedt dus eveneens rechten om daar inzicht in te krijgen. Maar hoe werkt dat dan?

Bij Facebook kunt u als volgt bij uw opgeslagen data en gegevens: Ga naar Instellingen en privacy -> scroll naar beneden tot u aankomt bij Je gegevens. Vervolgens kunt u kiezen om deze te bekijken of zelfs te downloaden. Dit kan echter wel even duren, aangezien er meestal heel veel is opgeslagen. Zo kunt u al uw gelikete berichten en geplaatste reacties terugzien. Maar ook alle data en tijdstippen waarop u gebruik maakte van Facebook kunt u terugzien.

Maakt u gebruik van Twitter? Dan kunt u via Instellingen -> Jouw account -> Download een archief van je gegevens,  bij uw opgeslagen data.

Wat mogen ze met uw persoonsgegevens?

VIDEO: Hoe ga je om met sociale media?
Kennisnet

Sociale media mogen uw gegevens verzamelen. Hiermee stemt u ook in, zodra u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Dit betekent echter niet dat zij deze informatie meteen mogen gebruiken. Zo mogen zij uw gegevens niet zomaar doorspelen aan een andere partij, zonder uw toestemming. Wel mogen ze uw gegevens gebruiken voor doelgerichte advertenties of content. U direct benaderen voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld via uw mail, mag echter niet zonder uw specifieke toestemming.

Facebook gaat de fout in

VIDEO: 10 NADELEN VAN SOCIAL MEDIA!
Dylanhaegens

Dit betekent echter niet dat de platformen zich altijd houden aan de regels. Zo blijkt volgens de rechter in een recente rechtszaak dat Facebook zich 10 jaar lang niet aan de wet heeft gehouden. Persoonsgegevens van Facebookgebruikers uit Nederland werden namelijk zonder toestemming gebruikt voor advertentiedoeleinden, maar dat mocht in dit geval niet volgens de wet.

Onder de door Facebook verwerkte gegevens vielen bijvoorbeeld seksuele voorkeur of religie. Maar hier zat ook informatie bij die gebruikers niet zelf hadden gedeeld. Zo werden sommige gegevens verkregen door het volgen van surfgedrag, buiten Facebook om.

Daarnaast zou Facebook persoonsgegevens aan derden hebben gegeven, zonder hierover specifiek te informeren. Hierbij ging het om informatie van de gebruikers zelf, maar ook om de persoonsgegevens van hun Facebookvrienden.

Minder delen?

VIDEO: Masterclass sociale media | Analyseren en rapporteren over gegevens
3aaa Apprenticeships

Heeft u gevonden welke (persoons)gegevens er over u bekend zijn bij sociale media? Dan kunt u, als u dat wilt, vragen of zij deze informatie over u aanpassen of verwijderen. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek per brief of e-mail. Via de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een voorbeeldbrief downloaden. U kunt natuurlijk ook de privacy instellingen aanpassen, of besluiten om uw account te verwijderen.

(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, Rijksoverheid, Rechtspraak, Juridict, Kassa. Foto: )

Sources


Article information

Author: David Green

Last Updated: 1703795403

Views: 1144

Rating: 3.8 / 5 (36 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Green

Birthday: 1975-02-21

Address: 19846 Gregory Rest, West Lisa, ND 33604

Phone: +3711121818091660

Job: Article Writer

Hobby: Web Development, Tea Brewing, Playing Chess, Horseback Riding, Coin Collecting, Yoga, Survival Skills

Introduction: My name is David Green, I am a lively, treasured, important, striking, ingenious, unguarded, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.